Metsänhoitoyhdistyksen valtuutetut on valittu
-1.12.2016 17:09:00-

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka ry:lle valittiin uusi valtuusto 4.-25.11. järjestetyissä postivaaleissa. Äänestysprosentti oli 44 ja valtuustoon valittiin 24 jäsentä.
- Äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Nyt valitut valtuutetut edustavat laajasti työelämää ja tuovat monipuolista tietotaitoa yhdistyksen kehittämiseen, luonnehtii toiminnanjohtaja Jukka Kauppinen.
Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta eli 31.12.2020 saakka. Valituista valtuutetuista 15 prosenttia on uusia. Valtuutettujen keski-ikä on 59 vuotta.
Valituista valtuutetuista 20 prosenttia on maatalousyrittäjiä. Muita yrittäjiä on 25, palkansaajia 38 ja eläkeläisiä 17 prosenttia.
Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 2223. Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla. Äänestysaktiivisuus nousi verrattuna neljän vuoden takaisiin vaaleihin.
Valtuustoon valittiin Puolangalta Heikkinen Jouko, Kanniainen Väinö, Kemppainen Ilkka, Keränen Pekka, Kinnunen Arto, Mikkonen Arvo, Moilanen Reijo, Väisänen Antero ja Väisänen Aarre, Vaalasta Heikkinen Sauli, Lämsä Veli, Leinonen Petri, Paananen Eero, Rikula Markku, Välinen Pekka ja Virkkunen Reijo, Utäjärveltä Aitta Jari, Isola Kaisu, Jurkko Mauri, Mustonen Markku, Nissinen Matti, Roininen Tapio, Tihinen Toivo (Muhos) sekä Tuovinen Raimo.