top of page

Biokaasulaitoksen ylösajo alkaa parin kuukauden päästä


Jätevedenpuhdistamon viereen rakennettu biokaasulaitos käynnistyy kevään aikana. Joulun alla pidettiin laitoksella avoimet ovet -tilaisuus, jossa kaikilla halukkailla oli mahdollisuus tutustua lähes valmiiseen laitokseen sekä kysyä paikalla olleilta asiantuntijoilta biokaasulaitoksen tuomista mahdollisuuksista energiantuotannossa.

Lähes kaksi miljoonaa euroa maksanut ja pääosin EU-rahoituksella rakennettu laitos tulee muuttamaan kokonaan puolankalaisten jätevesien käsittelyn. Kyseessä on kokonaan uusi ja innovatiivinen prosessi käsitellä pienten kuntien ja kaupunkien yhdyskuntalietteitä siten, että siitä saadaan kaasuttamalla energiat talteen ja jäljelle jääneestä mädätejäänteestä otetaan vielä ravinteet talteen.

- Jo sillä, että laitoksen avulla saadaan pienennettyä ympäristön ravinnekuormitusta, on iso merkitys ympäristön kannalta. Toinen iso asia on, että biokaasulaitoksen ansiosta saadaan yhdyskuntalietteen energiapotentiaali talteen ja hyödynnettyä. Uuden teknologian avulla saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kunnan elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen kuvaili.

Nyt valmistuvalla laitoksella tullaan tuottamaan sähköä ja lämpöä käytännössä puolankalaisten tuottamasta yhdyskuntajätteestä.

- Puolankalaisten jätevedet tullaan ajamaan tämän laitoksen läpi ja muuttamaan ne energiaksi, Kanniainen kertoi.

Jätevedet ovat yksi osa laitoksen avaamia mahdollisuuksia. Laitoksen ensimmäisen osan käyttöönoton jälkeen sen kapasiteetti riittää noin kahden Puolangan kunnan kokoisen jätevesimäärän käsittelemiseen. Laitoksen käynnistyttyä siinä voidaan käsitellä yhdyskuntajätteiden lisäksi myös muita eloperäisiä jätteitä.

Ensimmäisessä vaiheessa laitoksen tuottama kaasu käytetään laitoksen omaan sähkön ja lämmön tuotantoon sekä korvaamaan lämpölaitoksen käyttämää kevyttä polttoöljyä. Lisäksi jätevedenpuhdistamon tarvitsema energia saadaan biokaasulaitoksen tuottamalla sähköllä ja lämmöllä.

Aiheesta enemmän 16. helmikuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Tuomo Seppänen

116 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page