top of page

Katolle kertyvän lumen määrää tulisi tarkkailla


Lunta on satanut Puolangalla alkuvuonna siinä määrin, että kattojen lumimääriä kannattaa seurata. Suurista lumimääristä voi syntyä monenlaista vahinkoa. Lumikuorman vähentämisellä onkin mahdollista vähentää esimerkiksi putoavasta lumesta aiheutuvia vaaratilanteita ja muita vahinkoja.

Erityisesti laajarunkoisten hallien kattojen lumikuormat tulisi ottaa säännölliseen tarkkailuun. Niiden kohdalla ongelmaksi muodostuvat toispuoliset kinoslumikuormat, jotka aiheuttavat epäkeskeistä rasitusta. Tapaturmariskiä lisäävät myös putoavat jää- ja lumimassat.

Kertynyt raskas lumimassa voi painaa ja rikkoa kantavia vesikattorakenteita. Keväällä alas liukuessaan se voi myös ruhjoa vesikaton pinnoitteita ja katon läpivientien tiivistyksiä. Kinoslumen paljous aiheuttaa kevään myötä sulamisvesivaurioriskejä porrastavien kattorakenteiden seinäliittymissä sekä katolla olevien ilmastointiputkien ja savuhormien liitosrakenteissa.

Lue aiheesta enemmän 10. maaliskuuta ilmestyvästä Puolanka-lehdestä.


Laura Heikkinen, kuva Tuomo Seppänen

121 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page