Liito-oravan suojelun ja metsänkäytön välille löytyi Kurikkavaarassa sopuratkaisu


Kurikkavaarassa tehtiin viime syksynä Liito-orava- LIFE-hankkeen puitteissa hankekumppaniretki.

Liito-oravan suojelun ja metsänkäytön välille on etsitty Puolangan Kurikkavaarassa ratkaisuja Liito-orava-LIFE-hankkeessa. Vuonna 2018 aloitetun hankkeen Kurikkavaaraan metsänkäyttösuunnitelma on nyt edennyt toteuttamisvaiheeseen.

Liito-orava-LIFE-hankkeessa metsäalan ja luonnonsuojelun asiantuntijat suunnittelevat yhdessä hyviä käytännön metsänkäsittelyn toimintamalleja talousmetsiin. Sen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa eli käytännössä Suomessa ja Virossa.

Kurikkavaaran metsänkäsittelyä on käyty läpi hankekumppaneiden kesken sekä maastokatselmuksissa että etäkokouksissa. Metsätalous ja liito-oravan suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin. Metsähallituksen Länsi-Kainuun tiimiasiamies Ahti Juntunen kertoi, että metsänkäyttösuunnitelmaa tehdessä on kuultu luontojärjestöjä, ely-keskusta, Metsäkeskusta, Metsähallitusta sekä yksityisiä tahoja.

- Suunnitelma kävi läpi kolme eri kierrosta, ennen kuin se hyväksyttiin. Tämä on ollut pitkäjänteinen homma. Tarkoituksena on, että jatkossakin voitaisiin käsitellä tällaisia liito-oravakohteita. Aiemmin on ollut, että ne ovat jääneet kokonaan hakkaamatta, Juntunen sanoi.

Aiheesta enemmän 8. huhtikuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Laura Heikkinen, kuva Eija Hurme


84 katselukertaa
logo_puolankalehti.png

Ouluntie 1

89200 Puolanka

Puolanka-lehti ilmestyy keskiviikkoisin.

AVOINNA

Arkisin ma-pe 9.00-16.00

TOIMITUS

toimitus@puolanka-lehti.fi

08 653 2200

Eija Luukkonen

eija.luukkonen@puolanka-lehti.fi

08 653 2200

Laura Tolonen

laura.tolonen@puolanka-lehti.fi

050 326 8170

PÄÄTOIMITTAJA

Tuomo Seppänen

0500 774 904

tuomo.seppanen@puolanka-lehti.fi

ILMOITUSMYYNTI

LASKUTUS, TILAUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET

Marika Sutinen

08 653 2200

marika.sutinen@puolanka-lehti.fi

© 2021 Puolanka-lehti.

logo_puolankalehti.png