top of page

Maa- ja metsätalousministeriölle on valmistunut metsäpeura-aidan esiselvitys


Esiselvitys metsäpeura-aidan mahdollisesta rakentamisesta on edennyt loppuraporttivaiheeseen. Esiselvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020 - 2022 -hanketta. Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen aidan rakentamisesta Metsähallituksen tekemän esiselvityksen pohjalta. Päätöksen tekemisen ajankohtaa ei vielä tiedetä.

Metsäpeuran ja poron ristey­tymisen ehkäisy on yksi metsäpeuran kannanhoitosuunnitelmassa linjatuista suojelukeinoista. Kainuussa metsäpeuroja ja poroja erottaa Kuhmon ja Suomussalmen rajalla kulkeva peura-aita, mutta Pohjois-Pohjanmaalla vastaavaa aitaa ei ole.

Metsäpeuran levinneisyyden, poronhoitoalueella tehtyjen metsäpeurahavaintojen sekä sidosryhmien haastatteluiden perusteella esiselvityksen ydinalue rajautui projektin aluksi Puolangan, Utajärven, Vaalan, Muhoksen sekä Ylikiimingin alueelle. Lisäksi esiselvityksessä tarkastellaan lyhyesti Kainuun peura-aidan jatkorakentamisen mahdollisuuksia.

Loppuraportissa on julkaistu esimerkkilinjaukset. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voi sanoa, mihin aita tulisi loppujen lopuksi sijoittumaan ja se voi olla myös yhdistelmä esimerkeistä.

Koordinoiva suunnittelija Laura Puikkonen Metsähallitukselta kertoi, että mikäli ministeriö päättää rakentaa aidan, niin siinä vaiheessa käynnistetään suunnitteluprosessi, johon osallistutetaan paikallisia maanomistajia. Suunnitteluvaiheessa valmistellaan lupa- ja sopimustekniset asiat ja tehdään yksityiskohtainen aitalinjaus.

- Mikäli aita päätetään rakentaa, sen linjauksessa on huomioitava alueen metsäpeurakannan kehitys, aidan riittävä pituus perimän turvaamisen ja metsäpeurojen ja porojen sekoittumisen estämisen kannalta sekä kiinnitettävä huomiota mahdolliseen tarpeeseen jatkaa aitaa tulevaisuudessa, Puikkonen kertoi. 

Aiheesta enemmän 2. maaliskuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen, kartta Metsähallitus

108 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page