top of page

Metsähallituksen Puolangan tuulivoimahankkeita viimeistellään tämän vuoden aikana


Tolpanvaaran tuulipuistotyömaa Pudasjärvellä.

Metsähallitus suunnittelee Puolangalle Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimahankkeita. Hirvivaara-Murtiovaaralle on suunniteltu 19 voimalaa ja Koirakankaalle 13 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi toteutuessaan olemaan 6 - 10 MW.

Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan yva-ohjelma julkaistiin vuoden 2022 lopulla, jolloin siitä pidettiin yleisötilaisuus Puolangalla. Tämän jälkeen alueilla on tehty lukuisia luontoselvityksiä.

- Maastossa on seurattu linnuston kevät- ja syysmuuttoa sekä selvitetty muun muassa alueen pesimälinnustoa, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintymistä ja kasvillisuus- ja luontotyyppejä, projektipäällikkö Johanna Hätälä kertoo.

- Lisäksi on inventoitu arkeologisia kohteita, seurattu päiväpetolintuja ja tehty lumijälkilaskentoja keväthangilla. Tämän talven ja tulevan kevään aikana täydennetään jo tehtyjä maastoselvityksiä sekä käydään tutkimassa alueen susien liikkumista ja pesimistä, Hätälä jatkaa.

Tässäkin hankkeessa järjestetään asukaskysely, jossa asukkaat pääsevät henkilökohtaisesti kertomaan mielipiteitään hankkeesta. Ajatuksena on myös järjestää alueella kyläilta, jossa paikalliset voivat tulla keskustelemaan hankkeesta ja tuulivoimasta yleisesti hankkeesta vastaavan kanssa, Hätälä lupaa.

Koska lähelle on suunnitteilla myös muita tuulivoimahankkeita, tulee yhteisvaikutusten arviointi olemaan merkittävässä roolissa. Kun rakennetaan useita tuulivoimahankkeita lähelle toisiaan, vaikutusten arviointityössä korostuvat erityisesti melu- ja välkevaikutukset sekä vaikutukset maisemaan.

Aiheesta enemmän 24. tammikuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Kuva Eija Luukkonen


186 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page