top of page

Opinnollistamisella kehitetään omaa osaamista


OK-hankkeen työpaikkavalmentaja Hanna Heikkinen (keskellä) oli viime viikolla Puolangalla kertomassa hankkeesta. Työpaja Sarkan toimintaa hänelle esitteli etsivä nuorisotyötekijä Pirjo Holappa ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Annika Holappa.

Vuoden alussa on alkanut Kainuun ammattikorkeakoulun hallinnoima Opinnollistamisella osaamista Kainuuseen -hanke eli lyhyemmin sanottuna OK-hanke. Hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat. 

Maakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa tulee työskentelemään kuusi työpaikkavalmentajaa ja projektipäällikkö, jotka yhdessä kuntien ja TE-toimiston työvoimapalvelujen henkilöstön kanssa auttavat työttömiä työllistymisessä opinnollistamisen keinoin. Työpaikkavalmentajat toimivat konkreettisesti työpaikoilla tukien hankeosallistujia osaamisen kehittämisessä. Puolangan työpaikkavalmentaja on Hanna Heikkinen.

Tämä tarkoittaa, että nyt koko Kainuussa tehdään opinnollistamista tutuksi. Opinnollistamisella tarkoitetaan sitä, että omaa osaamista kehitetään muuten kuin opiskelemalla oppilaitoksissa.

Hankkeessa työttömiä tai heikommassa työllisyysasemassa olevat saavat itselleen osaamistodistuksen, joka on hyödyksi työn hakemisessa tai mahdollistaa osittaista hyväksilukua, mikäli lähtee opiskelemaan alan tutkintoa. Opinnollistamisesta hyötyvät monen ikäiset. Siitä on myös hyötyä alan vaihtajille. 

Opinnollistamisella saadaan henkilön osaamisesta mustaa valkoiselle.

- Tämä on Puolangalle uusi oppimisen kehittämisen tapa. Tämä on helppo ja vapaa tapa kehittää osaamista jopa tutkinnon osiin saakka työtä tekemällä, projektipäällikkö Virpi Heikkinen kertoi. 

Osaamistodistus kuvaa ammatillista osaamista, joka on osoitettu tunnistetussa oppimisympäristössa, eli ei puhuta arvioinnista vaan enemmänkin osaamisen dokumentoimisesta.

Aiheesta enemmän 23. helmikuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen

270 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page