top of page

Osmankajärven vedenpinnan vaihtelua tasataan kunnostushankkeen avulla


Paavo Moilanen ja Juhani Hautala kokevat alueen asukkaiden myönteisen vastaanoton innostaneen hankkeen toteuttamiseen.

Osmankajärvellä on aloitettu 2018 Väyrylä - Kongas-osakaskunnan sekä paikallisten asukkaiden ja ranta-asukkaiden toimesta Osmankajärven kunnostushanke, jonka tavoitteena on pienentää vesikorkeuden vaihteluväliä ja vakiinnuttaa alarajan korkeus luonnonmukaiselle tasolle.

Kunnostus turvaisi Osmankajärven virkistysalueen käytön jatkumisen ja kohentumisen sekä estäisi Osmankajärven ja siitä laskevan Kongasjoen haitallisen kuivumisen ja rehevöitymisen

Osmankajärven veden laatu pyritään turvaamaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja luonnontilaisena.

- Alueen arvostus virkistyskäytössä edellyttää, että vesistö säilyy tällaisessa tilassa ja että veden korkeus on hallinnassa, sanoo Väyrylä - Kongas-osakaskunnan nimeämä työryhmän puheenjohtaja Juhani Hautala.

Hankkeella tähdätään myös Osmankajärven hyvälaatuisena pidetyn kalakannan säilymiseen. Alentuneen vedenpinnan seurauksena kalojen kutupaikkoja on menetetty. Veden laatu on huonontunut, vesistö on rehevöitymässä, ja niin sanottu roskakalaisuus on lisääntynyt.

Kunnostushanketta on valmisteltu Väyrylä - Kongaksen osakaskunnan johdolla yhteistyössä Paltamo 1 -osakaskunnan ja Kainuun ely-keskuksen kanssa.

Osmankajärven vaikutuspiiriin kuuluu noin sata vakituista ja noin kolmesataa vapaa-ajan asukasta. Viimeisen 4 - 5 vuoden aikana yhä useammat ranta-asukkaat ovat tehneet huolestuttavia havaintoja veden pinnan alenemisesta kesä kesältä.

Vesipinnan alarajan nopean laskun seurauksena venepaikat ja laiturit ovat jääneet kuivilleen etäälle vesirajasta. Myös veneily ja uintimahdollisuudet ovat rajoittuneet. Veden laadun huonontuminen on rajoittanut kalastusmahdollisuuksia kiinteistöjen arvoa laskien.

- Tämä on sekä paikallisille että mökkiläisille merkittävä hanke, koska sen myötä tämän järven virkistyskäyttö paranee, hankkeessa mukana oleva Paavo Moilanen kertoo.

Lue enemmän 3.6. Puolanka-lehdestä.


Jenna Hiltunen

606 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page