top of page

Palotarkastus on osa valistus- ja neuvontatyötä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi


- Tämä on nimenomaan ennaltaehkäisytyötä, painottaa Kainuun pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Juha Nuorala, joka saapui tekemään palotarkastusta Markkalan kiinteistöön.

- Pyrimme ennen kaikkea ohjaamaan ja neuvomaan sekä valistamaan, että onnettomuuksia ei sattuisi. Tämä on minun mielestäni palotarkastuksen pääasia, Nuorala painottaa.

Palotarkastusvälit vaihtelevat kohteiden mukaan. Esimerkiksi Markkalan kiinteistössä se on kymmenen vuotta. Palotarkastusten välit määrittelee kohteen koko, siellä tapahtuvan toiminnan luonne sekä riskiluokka: henkilöriski, omaisuusriski ja ympäristöriski.

Vuosittain tarkastetaan ainakin kaikki hoitolaitokset ja palvelutalot, joissa on suuret henkilöriskit.

- Henkilöriski tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hoitolaitoksissa on hyvin usein ympäri vuorokauden hoidettavia asiakkaita. Voi olla sellaisia hoidettavia asiakkaita, jotka eivät pysty omin voimin toimimaan hätätilanteissa, Nuorala tarkentaa.

Samanlainen tilanne on esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa, joissa on paljon ihmisiä yhdessä paikassa. Samoin isoissa tehtaissa, joissa on omaisuusriskien lisäksi myös olemassa henkilöriski, kun on paljon työntekijöitä.

- Palotarkastus on vähän väärä sana kuvaamaan tätä toimintaa. Valvontakäynti olisi ehkä parempi ilmaisu, kun tässä kuitenkin valvotaan kokonaisturvallisuutta, Nuorala sanoo.

Palotarkastuksessa selvitetään, miten kohteessa on omatoimisesti hoidettu paloturvallisuutta eli on varauduttu siihen, että jotain sattuu: Onko riittävä määrä sammutuskalustoa eli käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä sekä tunnistetaan poistumismahdollisuudet hätätilanteissa. Silmämääräisesti tarkastellaan esimerkiksi sähkölaitteiden kunto.

Omakotitaloissa ja vapaa-­ajanrakennuksissa palotarkastuksia tehdään vain pistotarkastuksina. Omakotitalojen omistajille lähetetään omavalvontaohje, jossa on lomake ja ohjeet sen täyttämiseen. Tämän lomakkeen kiinteistönomistaja lähettää allekirjoitettuna pelastuslaitokselle.

- Näistä kohteista noin kymmenelle prosentille tehdään vuosittain pistokokeina palotarkastuksia, joissa tarkastetaan ja varmistutaan, että nämä palotarkastusasiat on hoidettu, Nuorala kertoo.

Palotarkastuksesta enemmän 1. marraskuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Tuomo Seppänen99 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page