top of page

Puolangalle on tulossa uusi liikuntahalli


Kevään aikana koulukeskuksen liikuntasalissa tehtiin laajoja kuntokartoituksia ja sisäilmatutkimuksia. Näiden tutkimusten ja kuntalaiskuulemisen perusteella Puolangan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Puolangalle rakennettaisiin kokonaan uusi liikuntahalli. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3 500 000 euroa, joka jakautuu vuosille 2020 - 2022.

Liikuntasalin kuntokartoituksessa ilmeni, että koko rakennus olisi laajan saneerauksen tarpeessa. Salin kohdalla pohjavesi on luontaisesti korkealla ja se on aiheuttanut kosteusrasitusta perus- ja alapohjarakenteisiin. Kosteuden aiheuttamat vauriot ovat laajat.

Lisäksi ongelmia aiheuttavat sisätiloissa käytetyt materiaalit. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi äänieristeet ja erilaiset rakennusmateriaaleissa käytetyt liima-aineet.

Tekninen johtaja Ismo Moilanen kertoo, että kesällä saliin tehtiin kapselointi, jotta salia voidaan käyttää turvallisesti, eikä sisäilmaan pääse haitallisia aineita. Lisäksi ilmanvaihto on jouduttu säätämään vahvasti ylipaineiseksi.

- Salissa on säädetty ilmanvaihto ylipaineiseksi. Siellä on nyt enemmän tuloilmaa kuin poistoilmaa. Se tavallaan puskee sisäilmaa ulkoseiniä kohti. Tällä tavalla rakenteissa mahdollisesti olevat kosteusvahingot eivät vapauta sisäilmaan mitään. Tämä ei ole kovin pitkän ajan ratkaisu, puhutaan vuodesta parista, kun se alkaa näkyä jossain muualla, Moilanen kertoi.

Kesällä tehdyllä kapseloinnilla eristettiin rakenteet, joissa epäiltiin olevan jotain haitallista. Näin sieltä ei pääse sisäilmaan mitään. Esimerkiksi lattiarakenne on täysin eristetty, sillä se rakenteellisesti mahdollistaa kosteuden kertymisen. Lisäksi katto on muovitettu, jotta äänieristeistä tuleva villapöly ei pääse sisäilmaan. Sen vuoksi tällä hetkellä salissa kaikuu, mutta siihen mietitään Moilasen mukaan ratkaisua.

- Seuramme salin tilannetta koko ajan tekniikan avulla. Asiantuntijoita on käytetty ja ulkopuolisia konsultteja. Näkemys on, että sali on turvallinen käyttää.

Aiheesta enemmän 21. lokakuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen

255 katselukertaa
bottom of page