top of page

Puolangan kunnan tilinpäätös on yli 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Puolangan kunta teki 1 344 000 euron ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuonna. Tilinpäätös valmistui viime viikolla, ja kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen keskiviikkona.

Koko maan kuntataloudelle kuten myös koko maailman taloudelle viime vuosi oli koronapandemian alkamisen johdosta poikkeuksellisen haasteellinen. Valtakunnan tasolla valtio otti rutkasti velkaa pandemian taloushaittojen korjaamiseksi, mikä näkyi myös kuntien taloudessa.

Valtio jakoi valtionosuuksina kunnille 2,4 miljardia euroa eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tämä näkyi myös Puolangalla, jonka valtionosuudet kasvoivat ennakoidusta noin 500 000 eurolla. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuoden tilinpäätöksestä noin 900 000 eurolla. Myös verotulot kasvoivat koko maassa neljällä prosentilla koronapandemiasta huolimatta.

Valtionosuuksien kasvu ei selitä kokonaan Puolangan kunnan hyvää tilinpäätöstä. Verotuloja kertyi kuitenkin 117 000 euroa ennakoitua vähemmän, ja kun talousarvion ylijäämäksi arvioitiin 114 000 euroa, valtionosuuksien ja verotulojen yhteisvaikutus paransi tilinpäätöstä noin 500 000 eurolla. Verotulokertymä oli lopulta lähes sama kuin edellisellä tilikaudella.

Yksi merkittävä tekijä oli Puolangan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sopimus vuodelle 2020 Terveystalon kanssa. Se toi kokonaisuutena merkittäviä säästöjä kunnalle palvelujen säilyessä erinomaisella tasolla.

Taseessa on kertynyttä ylijäämää lähes neljä miljoonaa euroa, mikä antaa varmuutta tulevien vuosien muutoksista selviämiseen. Tämä luo omalta osaltaan myös mahdollisuuden investointeihin, kuten tulevana kesänä aloitettava uuden liikuntahallin rakentaminen sekä tuleva päiväkodin rakentaminen.

Kunnan tilinpäätöksestä enemmän 12. toukokuuta Ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Tuomo Seppänen, havainnekuva Arkkitehti SAFA / Aki Korhonen


229 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page