Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan uusia tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä


Uudessa tieliikennelaissa ei ole monia jalankulkijoita koskevia muutoksia. Puolangan tekninen lautakunta on kuitenkin kaavaillut tälle kesälle suojateiden kuluneiden maalauksien uudistamista.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1. kesäkuuta. Lain tavoitteena on luoda hyvät puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle niin nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen. Uudella lailla luodaan myös edellytyksiä digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle. Uusi tieliikennelaki tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa esimerkiksi liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä ja ajoneuvojen nopeuksista ei säädetä enää asetuksissa vaan laissa. Sillä vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Uuden lain myötä useita aiemmin voimassa olleita asetuksia kumoutuu, kuten ajoneuvon käytöstä tiellä annettu asetus ja tieliikenneasetus. Uudessa tieliikennelaissa esiin on nostettu ennakointivelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Tienkäyttäjän on siis otettava huomioon kaikki ne tekijät, joilla hän voi itse estää onnettomuuksia. Lisäksi on valmistauduttava toisen mahdollisesti tekemään virheeseen. Puolangalla liikennemäärät ovat moniin muihin suomalaisiin kuntiin verrattuna vähäiset, ja siksi tieliikennelain uudistukset eivät välttämättä näy Puolangalla niin hyvin kuin muualla. - Meillä liikenne on vähäistä, ja sovitaan täällä kyllä ihan kohtuudella ajamaan. Varovaisuus tietenkin ennen kaikkea, sanoo Puolangan kunnan tekninen johtaja Ismo Moilanen. Liikennemuutoksista ja muista järjestelyistä päättää ja vastaa Puolangalla tekninen lautakunta. Ismo Moilasen mukaan Puolangalle ei todennäköisesti ole tulossa kovin monia täysin uusia merkkejä. Uutena merkkinä on näillä näkymin tulossa ainakin yksisuuntaiselle tielle pyöräilyn salliva lisäkilpi. Vanhempiakin merkkejä modernisoidaan hiljalleen muiden korjauksien yhteydessä suunnitelmien ja rahatilanteen mukaan.

Aiheesta enemmän 20.5. Puolanka-lehdessä.


Jenna Hiltunen

0 katselukertaa
logo_35v_sin.tif

Ouluntie 1

89200 Puolanka

Puolanka-lehti ilmestyy keskiviikkoisin.

AVOINNA

Arkisin ma-pe 9.00-16.00

HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi Puolanka-lehden toimitus on suljettu asiakkailta.

Toimitukseen voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Aukioloajat koskevat Mielikuvan lahjatavara-valokuvaliikettä, joka on avoinna ma-pe 9-16.

TOIMITUS

toimitus@puolanka-lehti.fi

08 653 2200

Eija Luukkonen

eija.luukkonen@puolanka-lehti.fi

08 653 2200

Laura Tolonen

050 326 8170

PÄÄTOIMITTAJA

Tuomo Seppänen

0500 774 904

tuomo.seppanen@puolanka-lehti.fi

ILMOITUSMYYNTI

LASKUTUS, TILAUKSET

© 2020 Puolanka-lehti.

logo_35v_sin.tif

Puolangan paikallislehti vuodesta 1983.