top of page

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan uusia tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä


Uudessa tieliikennelaissa ei ole monia jalankulkijoita koskevia muutoksia. Puolangan tekninen lautakunta on kuitenkin kaavaillut tälle kesälle suojateiden kuluneiden maalauksien uudistamista.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1. kesäkuuta. Lain tavoitteena on luoda hyvät puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle niin nykyhetkeen kuin tulevaisuuteen. Uudella lailla luodaan myös edellytyksiä digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle. Uusi tieliikennelaki tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa esimerkiksi liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä ja ajoneuvojen nopeuksista ei säädetä enää asetuksissa vaan laissa. Sillä vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Uuden lain myötä useita aiemmin voimassa olleita asetuksia kumoutuu, kuten ajoneuvon käytöstä tiellä annettu asetus ja tieliikenneasetus. Uudessa tieliikennelaissa esiin on nostettu ennakointivelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Tienkäyttäjän on siis otettava huomioon kaikki ne tekijät, joilla hän voi itse estää onnettomuuksia. Lisäksi on valmistauduttava toisen mahdollisesti tekemään virheeseen. Puolangalla liikennemäärät ovat moniin muihin suomalaisiin kuntiin verrattuna vähäiset, ja siksi tieliikennelain uudistukset eivät välttämättä näy Puolangalla niin hyvin kuin muualla. - Meillä liikenne on vähäistä, ja sovitaan täällä kyllä ihan kohtuudella ajamaan. Varovaisuus tietenkin ennen kaikkea, sanoo Puolangan kunnan tekninen johtaja Ismo Moilanen. Liikennemuutoksista ja muista järjestelyistä päättää ja vastaa Puolangalla tekninen lautakunta. Ismo Moilasen mukaan Puolangalle ei todennäköisesti ole tulossa kovin monia täysin uusia merkkejä. Uutena merkkinä on näillä näkymin tulossa ainakin yksisuuntaiselle tielle pyöräilyn salliva lisäkilpi. Vanhempiakin merkkejä modernisoidaan hiljalleen muiden korjauksien yhteydessä suunnitelmien ja rahatilanteen mukaan.

Aiheesta enemmän 20.5. Puolanka-lehdessä.


Jenna Hiltunen

194 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page