top of page

Valtuusto äänesti tuulivoimakaavoituksen laatimisesta


Puolangan kunnan valtuusto kokousti tiistaina viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla. Puolankajärven koulun auditoriossa pidetyn kokouksen asialistalle kuuluivat muun muassa Puolangan kunnan viime vuoden arviointikertomus, toimintakertomus, tilinpäätös sekä kuluvan vuoden osavuosikatsaus.

Esitys Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistojen osayleiskaavojen laatimisesta hyväksyttiin äänestyksen kautta. Marja Pisto esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Hänen mukaansa ennen kaavaprosessien aloittamista pitäisi järjestää kattava infotilaisuus siitä, mitä tuulivoimarakentaminen kokonaisuudessaan tarkoittaa ja millainen on sen merkitys eri tahoille. Anja Peura kannatti esitystä.

Pohjaesitys voitti kokouksessa äänin 13 - 6. Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistojen osayleiskaavojen laatiminen aloitetaan siis siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavojen perusteella. Lisäksi kaavoitusprosessin rinnalla laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Harri Peltola muistutti, että tässä vaiheessa päätetään vasta, aloitetaanko kaavoitusprosessi, minkä jälkeen alkavat erilaiset arviointiprosessit ja sidosryhmien kuuleminen.


Lisää valtuuston kokouksesta voi lukea 30.6. ilmestyvästä Puolanka-lehdestä.


Laura Heikkinen


163 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page