top of page

Digitaalisten mahdollisuuksien merkitys on suuri

Puolangan kunta on osallistunut Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitalisaation kehittämishankkeeseen. Hankkeessa on mietitty sitä, miten digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää kunnissa niin, että se palvelee kuntalaisia ja kunnan henkilöstöä. 

Hankkeen lopputuloksena syntyi digitiekarttoja, joissa on kuntien tulevaisuudennäkymiä digitalisaation suhteen. Digitiekartta on digitalisaation edistämisen suunnitelma siitä, mitä ja miksi digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millä aikataululla. Se pitää sisällään toimenpidekokonaisuuksia, toimenpiteitä sekä niiden toteuttamisen vastuuhenkilöitä.

Puolangan kunnan digitiekartat tullaan julkaisemaan kunnan verkkosivuilla. Idea olisi, että digitiekartta olisi työkalu, jota päivitetään ja johon lisätään uusia toimenpiteitä. Hanke jatkuu tulevaisuudessa erilaisten koulutusten muodossa. 

Puolangan kunnassa hankkeeseen ollaan oikein tyytyväisiä ja työpajojen vetäjillä oli näkemystä kuntatoiminnasta. Hallintojohtaja Henri Pätsi kertoi, että hankkeessa ollaan saatu konkreettisia tavoitteita. Uudistuksia on mietittyä sekä sitä, kuka vastaa niistä.

Puolangan kunnan digitiekartassa katsotaan kehitettäviä digiasioita aina vuoteen 2026 asti. Tarkoitus olisi, että digitiekarttaa päivitetään koko ajan. Siinä on neljä isompaa kokonaisuutta, joiden alle toimenpiteet kuuluvat.

Yksi niistä on helppokäyttöinen sähköinen asiointi kaikkiin palveluihin. Siihen kuuluu esimerkiksi sähköinen ulkoilureittikartasto ja palvelukartasto.

Aiheesta enemmän 29. joulukuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen


61 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page