top of page

Jätevesilaitoksen alueelle rakennetaan biokaasulaitos


Biokaasulaitos rakennetaan kuvassa näkyvän jätevedenpuhdistamon ja Ekokympin lajitteluaseman välissä olevalle kentälle. Lajitteluasema tulee siirtymään kesällä 2021 Honkavaaraan, jonne tulevana kesänä tehdään pohjatyöt lajitteluasemaa varten.

Kainuulainen biokaasun tuotanto harppaa aimo askeleen eteenpäin, kun ReMaC-lietteiden käsittelyn investointihanke on hyväksytty 18. maaliskuuta rahoitettavaksi Karelia CBC -ohjelmasta. Karelia CBC on rajan­ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Hankkeen budjetti on noin 2,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta Puolangan biokaasulaitoksen investointiin kohdistuva osuus on noin 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeessa investoidaan Puolangalle jätevesilietteiden käsittelyyn tarkoitettu pienehkön mittakaavan biokaasu­reak­tori, joka palvelee jatkossa Puolangan ja lähikuntien tarpeita. Laitoksesta syntyy biokaasua, joka käytetään kunnan lämpölaitoksessa korvaamaan fossiilista polttoöljyä. Puolangan kunnan biokeskushankkeessa tehdyt pohjatyöt mahdollistivat hankkeen nopean toteutumisen. Hankkeen budjetti kohdistuu kokonaisuudessa biokaasulaitoksen investoinnista.

Heikki Kanniainen toteaa, että lähes kolmen vuoden ajan tehdyt biokeskusselvitykset ja -suunnitelmat tuottivat nyt ensimmäisen selkeän ja konkreettisen tuloksen. - Biokeskushankkeen pohjatyöt mahdollistivat hankkeen nopean toteutumisen. Tuleva biokaasulaitoksen valmistuminen edistää merkittävästi myös muita biokeskuksen oheisinvestointeja, Kanniainen toteaa tyytyväisenä.

Biokaasulaitos rakennetaan kuvassa näkyvän jätevedenpuhdistamon ja Ekokympin lajitteluaseman välissä olevalle kentälle. Lajitteluasema tulee siirtymään kesällä 2021 Honkavaaraan, jonne tulevana kesänä tehdään pohjatyöt lajitteluasemaa varten.


Lue aiheesta enemmän 1.4. Puolanka-lehdestä.

Tuomo Seppänen


449 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page