top of page

Kuntalaisilta ja kausiasukkailta tuli runsaasti vastauksia Puolangan kunnan strategiakyselyyn


Puolangan kunnan valtuutetut kokoontuivat toissa tiistaina valmistelemaan uutta kuntastrategiaa. Yksi valtuustoseminaarin tärkeimmistä asioista oli vuodenvaihteen tienoilla tehty kuntalaiskysely.

Vastauksia kyselyyn saatiin 101. Vastaajista työikäisiä oli 64 prosenttia ja eläkeläisiä 29 prosenttia. Vastausten antajista 6 prosenttia oli joko yritysten tai yhdistysten edustajia. Puolankalaisia vastaajia oli 77 prosenttia ja muualla asuvia 23 prosenttia.

- Nämä vastukset antavat meille arvokasta tietoa strategiatyön pohjaksi ja on ilman muuta selvää, että tulemme huomioimaan saamaamme palautetta niin strategiatyössä kuin muussakin toiminnassamme, pormestari Harri Peltola kertoo.

Kuntalaisten vastausten analysoinnista ja yhteenvedosta vastasi strategiakonsultti Heidi Tanhua. Hänen mukaansa huomionarvoista ja monista muista kunnista poikkeavaa on se, kuinka korkealle vastaajat arvostavat Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat ja ketterät terveydenhuollon palvelut saivat paljon kiitosta. Ikäihmisten palveluja arvostettiin myös korkealle, samoin laajoja lähipalveluja. Vastauksissa ilmeni kuitenkin huoli palvelujen säilymisestä tulevaisuudessa uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

- Tärkeää on, että kunta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla tekemään yhteistyötä uuden hyvinvointialueen kanssa ja edistämään Puolangalla testattujen hyvin käytäntöjen käyttöönottoa koko hyvinvointialueella niiltä osin, kun se on mahdollista, Tanhua toteaa.

Kuntalaiskyselyn vastauksissa bio- ja kiertotaloushankkeiden edistäminen saa lähes varauksettoman hyväksynnän vastaajilta. Sen sijaan tuulivoima jakaa mielipiteitä voimakkaasti, mikä on yleinen ilmiö kaikkialla, missä tuulivoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

Lue enemmän 21. huhtikuuta ilmestyvästä Puolanka-lehdestä.


Kuva: Henri Pätsi


150 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page