top of page

Pienpetojen rautapyynti on arvokasta riistanhoitotyötä


Metsästäjäliitto on monien muiden tapaan ilmaissut huolensa kansalaisaloitteesta, jossa halutaan kieltää täysin metsästysrautojen käyttö. Aloitteen taustalla ovat viime vuonna julkisuuteen nousseet pari tapausta, joissa karhu oli loukannut itsensä metsästysrautoihin. Aloite on saanut tarvittavan määrän allekirjoituksia ja se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Metsästysrautoja käytetään pienpetojen pyytämisessä, mikä on tärkeää riistanhoitotyötä. Esimerkiksi minkkien pyytäminen heti tappavilla raudoilla on tehokas keino vähentää minkkikantaa ja suojata vesilintuja.

- Julkisessa keskustelussa pienpetopyyntiin liittyy tällä hetkellä paljon tietämättömyyttä. Ymmärryksen ja tiedon levitys on tärkeää, jotta pienpetoja kuten minkkiä, supikoiraa ja näätää saadaan vähennettyä, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Monet eivät tiedä esimerkiksi sitä, että Suomessa ei ole vuosikymmeniin saanut pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla tai jalkaraudoilla. Niitä voi löytää vain museoista. Ainoa laillinen rautatyyppi on heti tappavat raudat, jotka tulee olla suojattu laatikolla niin, että muiden lajien pääsy niihin on estetty.

Myös Puolangan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Sutinen painottaa, että oikein asennetut raudat ovat turvallisia. 

- Kun tekee asiallisen loukun, niin sinne ei pääse muut kuin pienpedot. Vaikea siihen sankaan on saada käpälää, jos loukussa on menohaitta. Sangat on useamman sentin päässä suuaukosta ja monesti mutkan takana, Sutinen kertoi. 

Myös Sutinen näkee rautapyynnin merkittävänä osana pienpetokannan hoitoa. On tärkeää, että keväällä pienpetokanta on aisoissa, jotta linnut saavat pesiä rauhassa. 

Aiheesta enemmän 19. tammikuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen, kuva Iita Ala-Ikkelä89 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page