top of page

Puolangalle kaksi uutta tuulivoimapuiston kaavoitusaloitetta

Metsähallitus on jättänyt Puolangan kunnalle kaavoitusaloitteen Koirakankaan ja Hirvivaaran-Murtiovaaran tuulivoimapuistoista. Alustavasti on kaavailtu, että Koirakankaalle sijoitetaan 30 - 35 tuulivoimalaa ja Hirvivaara-Murtiovaaraan noin 15 - 20 tuulivoimalaa. Molemmat alueet on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi.

Puolangan kunta käsitteli kaavoitusaluetta viime viikon torstaina pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistojen osayleiskaavojen laatiminen aloitetaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää yleiskaavojen perusteella.

Puolangan pormestari Harri Peltola toteaa, että tuulivoimatuotanto on nykymitassa kannattavaa toimintaa, ja se tukee myös Puolangan kunnan ilmastotavoitteita. Mikäli tuulivoimaloita rakennetaan, niillä tulisi olemaan iso merkitys Puolangan kunnan verotuloille.

Jos tuulivoimapuistot toteutuvat, ne eivät estä kaavoitettavien alueiden muuta rinnakkaista käyttöä, kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

Lue enemmän 31. maaliskuuta ilmestyvästä Puolanka-lehdestä.


Laura Heikkinen


206 katselukertaa
bottom of page