top of page

Puolangalle uusia luonnonsuojelualueita


Luonnonsuojelukohde tarjoaa hyvän elinympäristön erilaisille sienille ja vanhan metsän lajeille.

Kainuun ely-keskus ilmoitti marraskuussa kahdesta uudesta luonnonsuojelualueesta Puolangalla. Pihlajavaaralle on perustettu kahdesta alueesta muodostuva 12 hehtaarin suojelualue. Kotilassa oleva Tupurin luonnonsuojealue laajenee kahdella suojellulla kohteella niin, että alueesta muodostuu pinta-alaltaan yli 24 hehtaarin luonnonsuojelualuekokonaisuus.

Molempien kohteiden suojelu toteutettiin Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetyllä lisämäärärahalla.

Kotilassa perustettiin aiemmin tänä vuonna Tupurin suojelualue. Nyt olemassa oleva alue laajenee yhdeksällä hehtaarilla. Kohteen vanhat metsät ovat kuusivaltaisia, iäkkäitä luonnontilaisia metsiä, jotka tarjoavat eriasteista lahopuuta turvaamaan monimuotoisuutta. Metsät ovat lähes luonnontilaisia: niissä on havaittavissa vähäisiä poimintahakkuiden jälkiä. Kuusien lisäksi kohteen puustossa on järeitä mäntyjä, lehtipuina hieskoivua ja haapoja sekä yksittäisiä isoja raitoja.

Maanomistajat, sisarukset Maija-Liisa Väisänen ja Seppo Väisänen ovat ylpeitä suojelupäätöksestä.

- Alueella on myös tunnearvoa. Metsä on ukin aikoinaan hankkima ja se on saanut olla sijoillaan lähes koskemattomana ikimetsänä, Seppo Väisänen kertoo.

Aiheesta enemmän 1. joulukuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen, kuva Suvi Schroderus
159 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page