top of page

Rakennettu pohjapato turvaa Osmankajärven tulevaisuuden


Lauantaina kokoonnuttiin Osmankajärven Kongasjoen niskalle valmistuneen pohjapadon merkeissä. Paikalle saapuneet olivat tyytyväisiä pohjapatoon ja sen vaikutuksiin, jotka ovat jo huomattavissa. Monet myös iloitsivat yhteisestä kokoontumisesta, sillä niitä ei ole liioin tehty. 

Väyrylä - Kongaksen Osakaskunnan vuonna 2019 aloitettu rakennushanke, jossa tehtiin pohjapato Osmankajärveen, tuli kuluneena kesänä päätökseen. Pato tasaa vedenpinnan vaihtelua ja erityisesti estää veden alarajan haitallisen laskun. Pohjapadon vaikutus tulvakorkeuteen on noin 1 senttimetri ja vaihteluvälin alaraja nousee noin 18 senttiä.

Osmankajärven rannalla on yli sata vapaa-ajanasumusta ja vakituisiakin asukkaita. Veden vähyyden vaikutukset olivat jo alkaneet näkyä. Laiturit olivat kuivan kesän aikana kuivalla maalla ja venettä sai työtään veteen monta metriä.

Myös kalakannassa oli tapahtunut muutoksia huonompaan. Osmankajärvi on tunnettu erityisesti hyvänä muikkuvetenä. Nyt muikkukanta on heikompi, ja lisäksi siika on kadonnut lähes olemattomiin. 

Suuri syy siihen, miksi Osmankajärven vedenpinnan alaraja laski, liittyi puunuiton lopettamisen jälkeisiin toimiin. Puunuiton loputtua olisi pitänyt kunnostaa myös jokisuu, mutta vaaditut ja suunnitellut toimet olivat jääneet tekemättä 1980-luvulla. Tämä saatiin selville vasta silloin, kun alettiin selvittää syytä tarkemmin. 

Hanke koostui kahdesta vaiheesta: suunnitteluvaiheesta ja rakennusvaiheesta. Suunnitteluvaiheeseen Väyrylä - Kongaksen Osakaskunta sai Oulujärvi Leaderilta 15 000 euron tuen ja loput omarahoituksella hinnaksi tullen 21 000 euroa. Rakennusvaiheeseen he saivat Kainuun ely-keskukselta 85 prosentin tuen kokonaiskustannusten ollessa 105 000 euroa. Iso osa rakennusvaiheen kustannuksista meni tientekoon, joka vaati ison määrän maa-ainesta alaville maille tehtäessä. 

Aiheesta enemmän 20. syyskuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen


148 katselukertaa0 kommenttia

Opmerkingen


bottom of page