top of page

Soiden ennallistamisbuumi on käynnissä


Soiden ennallistaminen on päivän sana. Soita on ennallistettu ja ennallistetaan tällä hetkellä Suomessa paljon. Kyse on pääosin siitä, että aikoinaan metsämaaksi ojitettujen soiden ojitus on nyt todettu enemmän tai vähemmän epäonnistuneeksi toimenpiteeksi. Näin on etenkin sellaisilla alueilla, joissa luontainen metsänkasvu on hidasta, esimerkiksi korkealla merenpinnasta olevilla alueilla. Puu ei vain kasva talousmetsäajattelun vaatimalla tavalla.

Ennallistamisella tavoitellaan suon palauttamista siihen tilaan, jossa se oli ennen ojitusta. Sillä myös vahvistetaan suoluonnon monimuotoisuutta.

Naulaperällä oleva Hirvipuron ja Myllypuron suoalueen ennallistaminen on parhaillaan käynnissä. Kuvassa on tilanne ennen kuin ennallistaminen aloitettiin. Kuten näkyy, ojat laskevat vetensä ja samalla kaikki ravinteet suoraan aiemmin hyväksi tiedettyyn tonkopuroon.

Ennallistamisesta enemmän 2. toukokuuta ilmestyneessä Puolanka-lehdessä.


Tuomo Seppänen

95 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page