top of page

Stora Enson toimiston ovet ovat jälleen avoinna


Stora Ensolla on Puolangan toimistolla jo kohta vuoden ajan ollut kaksi uutta metsäasiantuntijaa, Niklas Pesonen ja Jarmo Suorsa. He löytyvät Kajaanintie viidestä tutusta Storan Enson toimistosta.

Puukauppaa käydään kaikilla puulajeilla ja muutkin metsäpalvelut löytyvät saman katon alta. Vaikka kyseessä ovat Stora Ensolle lähinnä puuta ostavat metsäasiantuntijat, niin molemmat tiedostavat sen, että heidän pitää kyetä hoitamaan kaikki ne metsänomistajien tarvitsemat palvelut sekä pystyä vastaamaan heidän huoliinsa ja tarpeisiinsa.

- Kaikkiin metsään liittyvissä asioissa metsänomistajat voivat luottamuksella kääntyä meidän puoleemme, molemmat metsäasiantuntijat toteavat.

Metsänhoito ja -kasvatus ei ole mitään kvartaalihommaa ja siksi molemmat pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti ja opastamaan sekä neuvomaan kaikissa metsäasioissa. Päivän puheenaiheista, hiilinieluista ja harvennushakkuista, molemmat ottavat kantaa vain varovaisesti. Hieman heitä ihmetyttää viime päivien harvennushakkuukohu, sillä ainakaan Stora Enson Puolangan työmailla ei ole esiintynyt liian harvaksi tehtyjä hakkuita.

Molemmat ovat tyytyväisiä heidän metsänkorjuuammattilaistensa toimintaan.

- Olemme saaneet kiitosta meidän ihan näistä paikkakunnalla asuvista korjuun parissa työskentelevistä ammattilaisista, moto- ja ajokonekuskeista. Meillä on korjuupuolella hyviä, niin nuorempia kuin kokeneempiakin kuskeja, molemmat toteavat.

Miehet korostavat, että metsähoidolliset toimenpiteet kannattaa tehdä aikoinaan, jotta metsien tuotto olisi pitkässä juoksussa metsänomistajille paras mahdollinen.

Suorsan ja Pesosen alueet on karkeasti jaettu siten, että Jarmo hoitaa eteläisen ja Niklas pohjoisen Puolangan. Mitään tarkkaan piirrettyä rajaa ei heidän toimialueillaan ole, vaan tarvittaessa voidaan hoitaa asiakkaita myös ”toisen tontilta”.

Lue enemmän 8. helmikuuta ilmestyneestä Puolanka-lehdestä.


Tuomo Seppänen


251 katselukertaa
bottom of page