top of page

Valtuuston kokouksessa ei aikailtu


Ennen kokouksen alkua Martti Köngäs palkittiin presidentin myöntämällä Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkillä, jonka Könkäälle anoi Puolangan kunta.

Tiistaina Puolangan valtuusto kokousti koulukeskuksen auditoriossa. Asialistalla oli Marja Piston luottamustehtävistä eroaminen, Kongasmäen ranta-asemakaavan hyväksyminen ja talousarvion muutos ryhmäperhepäiväkodin perustamisen vuoksi.

Valtuutettu Marja Pisto on maaliskuussa pyytänyt eroa luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä. Valtuustoon kutsuttiin valtuutetuksi perussuomalaisten ensimmäisen varajäsen Pekka Harri. 

Kongasjärven ranta-asemakaavan valtuusto hyväksyi yksimielisesti. 

Kokouksessa käsiteltiin myös suuruudeltaan 148 000 euron lisämäärärahasta sivistystoimialan varhaiskasvatuksen yksikölle lastenpäivähoidon kustannuspaikalle. Ryhmäperhepäivähoitoa on mahdollista järjestää kirkonkylän ulkopuolella, kun hoitoa tarvitsevia lapsia on vähintään viisi. Touhula Varhaiskasvatuksen kanssa tehty sopimus mahdollistaa palvelun järjestämisen kirkonkylän ulkopuolelle. 

Esko Rautiainen kertoi ryhmän mielestä joidenkin asioiden olevan vieläkin kysymysmerkkejä.  Hän esitti valtuuston päätöstä täydennettäväksi lisäyksellä. Siinä määrärahojen käyttämisen ehdoksi asetettiin kunnan maksuvelvollisuuden varmistaminen sekä hankinnan kilpailulainsäädännön määräyksienmukaisuuden varmistaminen. Myös hoidon irtisanomisaika on määriteltävä tilanteisiin, joissa lapsimäärä vähenee alle neljän. Anja Peura kannatti Rautiaisen esitystä. 

Seppo Rajala korosti, että nyt päätetään lisämäärärahan hyväksymisestä ja nosti esiin, että päivähoitoa on järjestetty ennenkin tarpeen mukaan. 

Alkuperäinen kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 12-8.

Kokousasioista enemmmän 27. huhtikuuta ilmestyvässä Puolanka-lehdessä.


Laura Tolonen323 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page