top of page

Hepoköngäs valjastetaan sähköntuotantotarpeisiin


Puolangan kunta aloittaa Hepokönkään valjastamisen sähköntuotantotarpeisiin. Suunnitelmat ovat edenneet jo siihen vaiheeseen, että kilpailutus urakkasopimuksesta alkaa vielä tämän kevään aikana. Valjastaminen toteutetaan Euroopan unionin WTF-rahoituksella. Raivaustöiden aikaiseen aloittamiseen on vaikuttanut esimerkiksi Puolangan vähäinen lumimäärä.

Puolangan kunnan tiedotteen mukaan Hepokönkään valjastamisen tavoitteena on reagoida äkillisesti nousseeseen energian hintaan kuntataloudessa. Valjastamisella pyritään ensisijaisesti täyttämään kunnantalon energian ja sähkön tarve.

Hepokönkään valjastamisella vahvistetaan myös kunnan energiaomavaraisuutta sekä lisätään alueen tehokasta maankäyttöä. Valjastamisen työllisyysvaikutukset arvioidaan positiivisiksi koko seutukunnalle.


Kuva: Puolangan kunta / tiedotustiimi

279 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page